Informační Centra / Information Centre

Určitě uvítáte během svého pobytu v Praze služby informačních center. I zde můžete zakoupit naše vstupenky na vybrané koncerty vážné hudby:

During your stay in Prague you will enjoy information service centers. Here you can purchase our tickets for selected concerts of classical music:
 


Akasi, s.r.o.

Premiant City Tour - Kafkovo náměstí 7

Prague Tourist Information - Mostecká 4