Anna Vršínská

mezzosoprano

in St. Nicholas Church perform with / v chrámu sv. Mikuláše účinkuje s

Marie Šestáková (organ) - program zde/here
 

Anna Vršínská-organ concerts prague-varhanní koncerty prahaAnna Vršinská, rozená Králová, pochází z Brna. V letech 1976- 1980 studovala sólový zpěv na brněnské konzervatoři u profesora Františka Hrabala a v letech 1981 - 1985 pokračovala ve studiu na JAMU u profesorky Vlasty Linhartové. V roce 1986 absolvovala studijní pobyt v Maďarsku na akademii Ference Liszta v Budapešti. Již během studia dosáhla úspěchy na různých pěveckých soutěžích- V roce 1977 získala I. cenu na soutěžní přehlídce ČSR v Kroměříži. V roce 1982 I. cenu na XVII. ročníku pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. V roce 1984 I. cenu na XIX. ročníku pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech s mezinárodní účastí a současně získala cenu Muzea Antonína Dvořáka za nejlepší interpretaci písně Antonína Dvořáka- Koncertní činnost zahájila v roce 1982 a od května 1988 se stala sólistkou opery Národního divadla v Praze. V současné době se vedle koncertní činnosti věnuje také činnosti pedagogické. 

 back to performers / zpět na účinkující