Zuzana Němečková

 varhanice / organist

in St. Nicholas Church perform with / v chrámu sv. Mikuláše účinkuje s

Petr Přibyl (viola) - program zde/here
Kristýna Valoušková (soprano) a Oldřiška Musilová (alto) - program

Narozena v Kladně, Studum oboru varhany na konzervatoři v Praze 1975-1981 u prof. Jana Hory, na AMU v Praze 1981-1987, rovněž u prof. Jana Hory. Ocenění v národních a mezinárodních soutěžích:

  • cena v soutěži mladých varhaníků v roce 1978 v Opavě,
  • diplom v mezinárodní varhanní soutěži "In memoriam Ferenc Liszt" v roce 1983 v Budapešti,
  • čestné uznání v Interpretační soutěži 1984 v Brně,
  • třetí cena a titul laureáta v mezinárodní varhanní soutěži "Pražské jaro" 1984.

Pedagogogická činnost na hudební škole v Praze.
Koncerty v České republice, Slovenské republice, SRN, Rusku, Rakousku, Španělsku, Japonsku.
Spolupráce s komorními soubory a symfonickými orchestry.
Nahrávky pro Čs. rozhlas, televizi, CD

back to performers / zpět na účinkující