Miroslav Pšenička

  varhaník / organist

in St. Nicholas Church perform with / v chrámu sv. Mikuláše účinkuje s

Zdeněk a Jiří Šedivý - program zde/here

Miroslav Pšenička-varhanní koncerty-organ concerts-St.Nicholas Church-Prague-Kostel sv. Mikuláše

Narodil se 13.2.1974 v Milevsku, kde se učil na místní hudební škole na klavír a trubku. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, obor chrámová hudba (varhany – J.Chaloupková, dirigování – P.Chromčák).
Po absolutoriu pokračoval ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze (J.Hora – varhany, J.Tůma – improvizace). Po skončení studia varhan absolvoval na pražské Konzervatoři ještě obor trubka. Zúčastnil se řady mezinárodních varhanních soutěží a kurzů, pod vedením význačných zahraničních varhaníků (M.Sander, H.Lucke, G.Lohmann). Působil 10 let jako varhaník a sbormistr premonstrátského kláštera v Milevsku, učil na Konzervatořích v Českých Budějovicích a v Praze.
V současné době zastává funkci varhaníka a ředitele kůru v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni a je zároveň pověřen metodickým vedením hudebníků plzeňské diecéze. S nadšením komponuje liturgickou hudbu (např. hudbu k příležitosti svěcení katedrály sv. Bartoloměje v Plzni pro smíšený sbor, varhany, mužskou scholu, mužské sólo, žestě a bicí nástroje – 2006), hudbu pro varhany (variace na duchovní píseň „Kristus příklad pokory“, „Pocta sv. Mikuláši“ – 2008) i žesťové nástroje (Letory – čtyřvětá skladba pro žesťový sextet a bicí nástroje – 2007, Dialogy pro 2 trubky a varhany – 2008). Často koncertuje doma i v zahraničí a spolupracuje s mnoha instrumentalisty a zpěváky, např. Marií Fajtovou (sólistka opery Národního divadla), bratry Šedivými (trumpetisté České Filharmonie), Jaroslavem Halířem (1.trumpetista České Filharmonie) a dalšími.

back to performers / zpět na účinkující