Jan Kalfus

 varhaník / organist

in St. Nicholas Church perform with / v chrámu sv. Mikuláše účinkuje s

Yvona Škvárová (mezzosoprano) -program zde/here
Prague Brass Ensemble - program zde/here

Organ concert-varhanní koncerty-St. Nicholas church-Kostel sv. Mikuláše-Staroměstské náměstí-Classical concerts-Prague

Jan Kalfus ( narozen 1956) začal studovat hru na varhany u svého otce, pak pokračoval u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Akademii múzických umění v Praze. V letech 1982-83 studoval u Viktora Lukase na Musikhoschschule v Kolíně nad Rýnem.
Na varhanní soutěži Pražského jara v roce 1984 získal Jan Kalfus titul laureáta. Předtím již byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně.
Samostatně koncertuje doma i v zahraniční od roku 1979 a během své koncertní dráhy vystoupil ve většině evropských států a v USA.
Jan Kalfus často spolupracuje s významnými soubory a orchestry např. Kühnův dětský sbor, Bambini di Praga, Česká filharmonie, FOK a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Stejně tak je i vyhledávaným partnerem sólistů např. Roman Janál, Yvona Škvárová a další.
V roce 1994 Jan Kalfus společně s Pavlem Kudeláskem a Pavlem Vernerem založil Stamicovo tri ( housle, violoncello a cembalo), které se věnuje interpretaci převážně skladeb barokních mistrů.
Od roku 1988 je Jan Kalfus pedagogem na varhanním oddělení Pražské konzervatoř a současně působí jako varhaník v kostele sv. Antonína v Praze.
Ve svém repertoáru má díla od baroka až po soudobou hudbu, zvláště pak díla českých skladatelů.

back to performers / zpět na účinkující