Organ concerts are ones of the most popular in St. Nicholas Church on the Old-Town Square in Prague.

Varhanní koncerty jsou jedny z nejpopulárnějších v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Kostel-svmikulas-varhanny-prague-stnicholas-church-organ-organ concerts

Church organ comes from the second third of the 18th century and were originally in the Jesuit church in Bohosudov.

Three-part baroque wooden front of the organ is painted black and decorated with a vase, floral trimmings, canopies, shells, two seated figures of angels and two standing figures of angels with trumpets. The original machine was replaced by the new one in 1949.

Chrámové varhany pocházejí z druhé třetiny 18. století a původně byly v jezuitském kostele v Bohosudově.

Trojdílná barokní dřevěná přední část varhan je černě natřená a zdobená vázou, květinovým ověsem, baldachýny, mušlemi, dvěma figurami sedících andělů a dvěma postavami stojících andělů s troubami. Původní stroj varhan byl nahrazen novějším v roce 1949.

Bohumír Rabas, Marie Šestáková, František Šťastný, Josef Popelka, Jan Kalfus, Aleš Bárta, Josef Kšica, Zuzana Němečková