Vladislav Kozderka

 trumpet

in St. Nicholas Church perform with / v chrámu sv. Mikuláše účinkuje s

Marie Šestáková (organ) - program zde/here

 

Vladislav Kozderka-trumpet-classical concert-st.nicholas church-classical music-pragueVladislav Kozderka (narozen 1.7. 1947 v Brně) pochází z rodiny s dlouholetou a široce rozvětvenou hudební tradicí. Začal se v osmi letech učit hrát na klavír, současně také několik let hrál na housle. Ve čtrnácti se rozhodl pro trubku a intenzívně se připravoval na studium brněnské konzervatoře, kterou pak absolvoval v roce 1968 u prof. Bedřicha Dvořáka. Vysokoškolské hudební vzdělání získal na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě prof. Václava Paříka a studia zde dokončil v roce 1972. Již v době studií na fakultě nastoupil do 1. uměleckého zaměstnání, když se roku 1968 stal členem Státní filharmonie v Brně. Roku 1972 přesídlil do Prahy, kde se stal sólotrumpetistou Orchestru Národního divadla. Stejnou funkci zastává nyní v Symfonickém orchestru hl.m. Prahy FOK, kam v roce 1980 přestoupil. V roce 1973 zvítězil v interpretační soutěži MK ČSR v Kraslicích, o rok později získal v téže soutěži 2. cenu. Z téhož roku 1974 se datuje jeho nejcennější úspěch - zisk 1. ceny a titul laureáta v mezinárodní soutěži Pražského jara. Rok poté své kvality potvrdil v těžké konkurenci 46 interpretů v mezinárodní hudební soutěži v Ženěvě, kde při neudělení 1. ceny získal bronzovou medaili. Konečně pak v mezinárodní soutěži v Toulonu ve Francii získal roku 1976 zlatou medaili. Svými mezinárodními úspěchy si vydobyl postavení jednoho z předních sólistů oboru. S mimořádným ohlasem vystupoval na mnoha koncertech v naší republice, v Bulharsku, Francii, Německu, Itálii, Švédsku, USA, Japonsku, Jižní Koreji, na Taiwanu atd. Je typem všestranného umělce, který své kvality komorního hráče uplatňuje úspěšně i jako člen Pražského žesťového kvinteta, Českého žesťového tria. V součastnosti vystupuje nejčastěji sólově za doprovodu varhan a souboru Czech Collegium. Pravidelně natáčí pro rozhlas, televizi i na desky.

 back to performers / zpět na účinkující