Václav Návrat

baroque violin

in St. Nicholas Church perform with / v chrámu sv. Mikuláše účinkuje s

Vivaldi Orchestra Praga - program zde/here
Vivaldi Orchestra Praga a Yvona Škvárová (mezzosoprano) - program zde/here

Václav Návrat,Vivaldi, Vivaldi Orchestra praga Je houslistou a malířem, jednou z vůdčích osobností světa autentické interpretace staré hudby v Čechách.
Vystudoval housle na Konzervatoři v Ostravě (u prof. Josefa Sochora) a poté Akademii múzických umění v Praze (ve třídě prof. Antonína Moravce). Po absolutoriu byl členem souboru České filharmonie Pražští madrigalisté. Ve stejné době začíná být fascinován autentickou interpretací staré hudby. Studuje intenzivně dostupné archivní materiály, věnuje se hře na barokní a klasicistní housle a později zakládá několik souborů staré hudby – ANTIQUARIUS CONSORT PRAGA, MUSICA DIVINA a BEETHOVEN TRIO PRAGA. V roce 1998 zakládá VIVALDI ORCHESTRA PRAGA, s nímž vystupuje často jako sólista s širokým repertoárem barokních koncertů. Václav Návrat natočil už více než 20 CD pro japonské firmy PONY CANYON a EXTON (jedno CD získalo v Japonsku i desku měsíce), pro ARTA RECORDS a Oliverius Records. Se svými soubory vystoupil na stovkách koncertů v mnoha zemích světa. Současně už od dětství projevoval také výtvarné vlohy a soukromě studoval u malíře J.Drhy. Nyní se vyjadřuje především olejomalbou kombinovanou s temperou, akrylem, pastelem nebo koláží. Jde o symbolistní malbu s prvky víceznačného vidění reality, rád využívá také postupy op-artu s hypnotizujícími zrakovými klamy a vzrušivým chvěním na hranách barev. Václav Návrat je součástí skupiny ostravských malířů In signum a členem Unie výtvarných umělců. Zúčastnil se mnoha společných výstav v Ostravě, Praze, Brně a v dalších městech České republiky, uspořádal 14 samostatných výstav v Praze, Ostravě a Olomouci. Kromě toho studoval také soukromě hudební kompozici. V roce 2000 založil studio a vydavatelství RITUART, které se zabývá tvorbou vícevrstevné computerové hudby. V. Návrat píše také texty a eseje o hudbě. V roce 2005 mu vydalo vydavatelství Volvox Globator sbírku povídek s vlastními ilustracemi, která pojednává o cestě současných mágů s názvem Šamanský úder...

A leading member of the Czech early music scene. He studied modern violin at the Conservatory in Ostrava and the Academy of Music in Prague (graduated in 1988). He is the last pupil of Mr. Josef Sochor, inheritor of the old Czech violin school of O. Ševčík and J. Kocian, the initiate, who saved the tradition of virtuoso playing on gut strings from the big classical violinists.
Already during his studies Václav Návrat became a member of chamber ensemble of Czech Philharmonic – the Prague Madrigalists, and this was only the beginning of his lifelong fascination for early music. Now, after years spent in archives, and by listening to recordings of early music, he is the favoured baroque violin soloist and leader of several ensembles. Besides the Ancient Consort Praha he formed the vocal – instrumental group Musica Divina Praga, Beethoven string trio and Vivaldi Orchestra Praga. With his ensembles he recorded about 25 CDs.
Václav Návrat studied music composition privately. He is author of many arrangements, especially for stringed instruments. Václav Návrat also paints pictures and writes essays about music.

 

back to performers / zpět na účinkující