Duo Per La Gioia

Duo Per La Gioia-St.Nicholas Church-Kostel sv. Mikuláše-Staroměstské náměstí-Old-town Square-concerts of classical musicZbyňka Šolcová se narodila 10.8.1967 v Praze. Ve třinácti letech byla přijata do přípravky harfové třídy prof. Libuše Váchalové na pražské konzervatoři, kterou absolvovala v roce 1987. Jako posluchačka konzervatoře získala v roce 1986 na soutěži v belgickém Neerpeltu 1.cenu se zvláštní pochvalou. V současné době se věnuje sólové činnosti, která představuje zejména spolupráci s Mariem Mesanym, 1.flétnistou SOČR, ale i řadou dalších sólistů a komorních souborů. S nimi vystupuje na koncertních pódiích nejen v Praze a celé České republice, ale i v zahraničí. Mario Mesany se narodil 1963 v Praze. Po absolutoriu Pražské konzervatoře pokračoval ve studiu hry na flétnu na Akademii múzických umění u profesora Františka Čecha. Dnes působí jako sóloflétnista Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Spolupracuje s různými komorními soubory a vystupuje sólově. Je uměleckým vedoucím souboru Rožmberská kapela, kde uplatňuje svou lásku k historické hudbě a historickým hudebním nástrojům. Věnuje se také pedagogické činnosti na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Duo Per la gioia již od roku 1992 pravidelně koncertuje doma i v zahraničí. Díky vysoké profesionalitě a společnému hudebnímu cítění přináší radost z hudby sobě i posluchačům v koncertních síních.

 

Program from concerts in St. Nicholas Church / Program z koncertů v chrámu sv. Mikuláše

zde/here

 back to performers / zpět na účinkující