Zbytek roku 2014 / Rest of the Year 2014

07/12/2013 23:29

 

 
13. 1. - 10. 3. 2014 - nehraje se / no performance
14. 3. - 30. 11. 2014 - hraje se takto: / performance in this time:
den / day čas / time čas / time
Pondělky / Mondays - 20,00 / 8 pm
Úterky / Tuesdays 17,00 / 5 pm -
Středy / Wednesdays 17,00 / 5 pm -
Čtvrtky / Thursdays 17,00 / 5 pm -
Pátky / Fridays 17,00 / 5 pm 20,00 / 8 pm
Soboty / Saturdays 17,00 / 5 pm 20,00 / 8 pm
Neděle / Sundays 17,00 / 5 pm 20,00 / 8 pm

Program bude postupně zveřejňován.