Prosinec / December 2018

19/10/2018 10:46

1.12. 2018, 19.00 / 7 pm
CONCERT FOR ORGAN and ORCHESTRA
Aleš Bárta – organ / varhany
Camerata Pragensis Orchestra
J. S. BACH – Toccata and Fugue d minor BWV 565
G. F. HÄNDEL – Concerto F Major op.4, No.4 for organ and orchetra
A.VIVALDI - Concerto in a minor op.3,No.6
W.A.MOZART - Sonata C Major KV 336 for organ and string orchestra

2. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprano / soprán
Miroslav Laštovka – trumpet / trubka
J. S. BACH - Magnificat
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART - Alleluja
Ch. GOUNOD – Ave Maria 

3. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
Prague Brass Ensemble
Aleš Bárta – organ / varhany
WORLD CHRISTMAS CAROLS
J.S.BACH – Preludium and Fugue E Minor BWV 548
A. MICHNA – Christmas Music
CZECH CHRISTMAS CAROLS

4. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments) / (soubor historických nástrojů)
Václav Návrat – baroque violin / barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán
(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)
J. S. BACH – Christmas Oratorium
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
A. DVOŘÁK – Ave Maria

5. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CANCIONETA PRAGA & piano
Lukáš Jindřich - conductor / dirigent
F. SCHUBERT – Ave Maria
Ch. GOUNOD – Ave Maria
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
WORLD CHRISTMAS CAROLS and INTERNATIONAL FOLKSONGS IN ORIGINAL LANGUAGES

6.12. 2018, 19.00 / 7 pm
CONCERT FOR ORGAN and ORCHESTRA
Aleš Bárta – organ / varhany
Camerata Pragensis Orchestra
J. S. BACH – Toccata and Fugue d minor BWV 565
G. F. HÄNDEL – Concerto F Major op.4, No.4 for organ and orchetra
A.VIVALDI - Concerto in a minor op.3,No.6
W.A.MOZART - Sonata C Major KV 336 for organ and string orchestra

7. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprano / soprán
Miroslav Laštovka – trumpet / trubka
J. S. BACH - Magnificat
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART - Alleluja
Ch. GOUNOD – Ave Maria 

 


8. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
Prague Brass Ensemble
Jan Kalfus – organ / varhany
WORLD CHRISTMAS CAROLS
J. S. BACH – Fantasia and Fugue G Minor BWV 542
A. MICHNA – Christmas Music

9. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments) / (soubor historických nástrojů)
Václav Návrat – baroque violin / barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán
(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)
J. S. BACH – Christmas Oratorium
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
A. DVOŘÁK – Ave Maria

10. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CANCIONETA PRAGA & piano
Lukáš Jindřich - conductor / dirigent
F. SCHUBERT – Ave Maria
Ch. GOUNOD – Ave Maria
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
WORLD CHRISTMAS CAROLS and INTERNATIONAL FOLKSONGS IN ORIGINAL LANGUAGES

14. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
ČVUT MIXED CHOIR PRAGUE &soloists
CHAMBER PHILHARMONIE SMÍCHOV
Josef Vondráček – conductor / dirigent
Ladislava Vondráčková – organ / varhany
G. F. HÄNDEL - Halleluia
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
J. J. RYBA – CZECH CHRISTMAS MASS
CZECH CHRISTMAS CAROLS

15. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
ČVUT MIXED CHOIR PRAGUE &soloists
CHAMBER PHILHARMONIE SMÍCHOV
Josef Vondráček – conductor / dirigent
Ladislava Vondráčková – organ / varhany
G. F. HÄNDEL - Halleluia
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
J. J. RYBA – CZECH CHRISTMAS MASS
CZECH CHRISTMAS CAROLS

16. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
Prague Brass Ensemble
Aleš Bárta – organ / varhany
WORLD CHRISTMAS CAROLS
J.S.BACH – Preludium and Fugue E Minor BWV 548
A. MICHNA – Christmas Music
CZECH CHRISTMAS CAROLS

17. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments) / (soubor historických nástrojů)
Václav Návrat – baroque violin / barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán
(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)
J. S. BACH – Christmas Oratorium
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
A. DVOŘÁK – Ave Maria

18. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CANCIONETA PRAGA & piano
Lukáš Jindřich - conductor / dirigent
F. SCHUBERT – Ave Maria
Ch. GOUNOD – Ave Maria
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
WORLD CHRISTMAS CAROLS and INTERNATIONAL FOLKSONGS IN ORIGINAL LANGUAGES

19. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprano / soprán
Miroslav Laštovka – trumpet / trubka
J. S. BACH - Magnificat
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART - Alleluja
Ch. GOUNOD – Ave Maria 

20. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
Prague Brass Ensemble
Jan Kalfus – organ / varhany
WORLD CHRISTMAS CAROLS
J. S. BACH – Fantasia and Fugue G Minor BWV 542
A. MICHNA – Christmas Music
CZECH CHRISTMAS CAROLS

21. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments) / (soubor historických nástrojů)
Václav Návrat – baroque violin / barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán
(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)
J. S. BACH – Christmas Oratorium
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
A. DVOŘÁK – Ave Maria

22.12. 2018, 19.00 / 7 pm
CONCERT FOR ORGAN and ORCHESTRA
Aleš Bárta – organ / varhany
Camerata Pragensis Orchestra
J. S. BACH – Toccata and Fugue d minor BWV 565
G. F. HÄNDEL – Concerto F Major op.4, No.4 for organ and orchetra
A.VIVALDI - Concerto in a minor op.3,No.6
W.A.MOZART - Sonata C Major KV 336 for organ and string orchestra

23. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CANCIONETA PRAGA & piano
Lukáš Jindřich - conductor / dirigent
F. SCHUBERT – Ave Maria
Ch. GOUNOD – Ave Maria
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
WORLD CHRISTMAS CAROLS and INTERNATIONAL FOLKSONGS IN ORIGINAL LANGUAGES

26. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprano / soprán
Miroslav Laštovka – trumpet / trubka
J. S. BACH - Magnificat
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART - Alleluja
Ch. GOUNOD – Ave Maria 

27.12. 2018, 19.00 / 7 pm
CONCERT FOR ORGAN and ORCHESTRA
Aleš Bárta – organ / varhany
Camerata Pragensis Orchestra
J. S. BACH – Toccata and Fugue d minor BWV 565
G. F. HÄNDEL – Concerto F Major op.4, No.4 for organ and orchetra
A.VIVALDI - Concerto in a minor op.3,No.6
W.A.MOZART - Sonata C Major KV 336 for organ and string orchestra

28. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments) / (soubor historických nástrojů)
Václav Návrat – baroque violin / barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán
(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)
J. S. BACH – Christmas Oratorium
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
A. DVOŘÁK – Ave Maria
29. 12. 2018, 19.00 / 7 pm
CANCIONETA PRAGA & piano
Lukáš Jindřich - conductor / dirigent
F. SCHUBERT – Ave Maria
Ch. GOUNOD – Ave Maria
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
WORLD CHRISTMAS CAROLS and INTERNATIONAL FOLKSONGS IN ORIGINAL LANGUAGES

30.12. 2018, 19.00 / 7 pm
PRAGUE STRING ORCHESTRA
Adéla Vondráčková  - violin / housle
Vratislav Vlna – oboe / hoboj
W. A. MOZART – The Little Night Music
J. S. BACH – Concerto D Major for violin, oboe and orchestra
A. VIVALDI - Concerto F Major for oboe and orchestra
A. DVOŘÁK – Symphony No.9 E minor „From the New World“

31. 12. 2018, 17.00 / 5 pm
CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprano / soprán
Miroslav Laštovka – trumpet / trubka
J. S. BACH - Magnificat
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART - Alleluja
Ch. GOUNOD – Ave Maria 

1.1. 2019, 17.00 / 5 pm
CONCERT FOR ORGAN and ORCHESTRA
Aleš Bárta – organ / varhany
Camerata Pragensis Orchestra
J. S. BACH – Toccata and Fugue d minor BWV 565
G. F. HÄNDEL – Concerto F Major op.4, No.4 for organ and orchetra
A.VIVALDI - Concerto in a minor op.3,No.6
W.A.MOZART - Sonata C Major KV 336 for organ and string orchestra

2. 1. 2019, 17.00 / 5 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments) / (soubor historických nástrojů)
Václav Návrat – baroque violin / barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán
(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)
J. S. BACH – Christmas Oratorium
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
A. DVOŘÁK – Ave Maria

3. 1. 2019, 17.00 / 5 pm
Prague Brass Ensemble
Jan Kalfus – organ / varhany
WORLD CHRISTMAS CAROLS
J. S. BACH – Fantasia and Fugue G Minor BWV 542
A. MICHNA – Christmas Music
CZECH CHRISTMAS CAROLS

4.1. 2019, 17.00 / 5 pm
PRAGUE STRING ORCHESTRA
Adéla Vondráčková  - violin / housle
Vratislav Vlna – oboe / hoboj
W. A. MOZART – The Little Night Music
J. S. BACH – Concerto D Major for violin, oboe and orchestra
A. VIVALDI - Concerto F Major for oboe and orchestra
A. DVOŘÁK – Symphony No.9 E minor „From the New World“

5. 1. 2019, 17.00 / 5 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments) / (soubor historických nástrojů)
Václav Návrat – baroque violin / barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán
(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)
J. S. BACH – Christmas Oratorium
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
A. DVOŘÁK – Ave Maria

6.1. 2019, 17.00 / 5 pm
CONCERT FOR ORGAN and ORCHESTRA
Aleš Bárta – organ / varhany
Camerata Pragensis Orchestra
J. S. BACH – Toccata and Fugue d minor BWV 565
G. F. HÄNDEL – Concerto F Major op.4, No.4 for organ and orchetra
A.VIVALDI - Concerto in a minor op.3,No.6
W.A.MOZART - Sonata C Major KV 336 for organ and string orchestra

7. 1. 2017, 17.00 / 5 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments)
Václav Návrat – baroque violin
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Symphony D Major KV 504 „PRAGUE“

8. 1. 2019, 17.00 / 5 pm
CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprano / soprán
Miroslav Laštovka – trumpet / trubka
J. S. BACH - Magnificat
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART - Alleluja
Ch. GOUNOD – Ave Maria 

9. 1. 2019, 17.00 / 5 pm
Prague Brass Ensemble
Jan Kalfus – organ / varhany
WORLD CHRISTMAS CAROLS
J. S. BACH – Fantasia and Fugue G Minor BWV 542
A. MICHNA – Christmas Music
CZECH CHRISTMAS CAROLS

10.1. 2019, 17.00 / 5 pm
PRAGUE STRING ORCHESTRA
Adéla Vondráčková  - violin / housle
Vratislav Vlna – oboe / hoboj
W. A. MOZART – The Little Night Music
J. S. BACH – Concerto D Major for violin, oboe and orchestra
A. VIVALDI - Concerto F Major for oboe and orchestra
A. DVOŘÁK – Symphony No.9 E minor „From the New World“

11. 1. 2019, 17.00 / 5 pm
VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
(on authentic instruments) / (soubor historických nástrojů)
Václav Návrat – baroque violin / barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán
(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)
J. S. BACH – Christmas Oratorium
A. VIVALDI – The Four Seasons
W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
A. DVOŘÁK – Ave Maria

Změna programu vyhrazena. / Programme subject to change.