J. S. BACH - Brandenburger Concerto Nr. 3 G Major BWV 1048 

Praga Sinfonietta Orchestra  & Yvona Škvárová - alto

CD on sale HERE

 

další nahrávky připravujeme...

next audio demos are preparing...